Co proponujemy?

Wartości są dla nas najważniejsze

Jesteśmy katolikami poważnie traktującymi wiarę. Budujemy wspólnie bezpieczne środowisko dla naszych dzieci. Chcemy je wychować w wierze katolickiej i zapraszamy do współpracy rodziny oraz nauczycieli, którzy podzielają ten sposób życia.


Czerpiemy z pedagogiki Marii Montessori

Do założenia Domowej Szkoły zainspirowała nas metoda Marii Montessori. Nauczyciele troszczą się o to, by dzieci zdobywały wiedzę poprzez doświadczenie, prowadzą interesujące projekty, stawiają na samodzielność i rozwój indywidualnych zainteresowań ucznia. Posiadamy pracownię wyposażoną w pomoce montessoriańskie oraz tworzymy własne materiały. Współpracujemy ze środowiskiem badaczy pedagogiki Marii Montessori przy UMCS w Lublinie.


Jesteśmy kameralną szkołą i mamy zamiar taką pozostać

Dzieci w Domowej Szkole uczą się w odpowiednio przystosowanych domach. W jednym domu uczy się razem ok. 35 dzieci. Dzieci mają dostęp do: kuchni, sal przedmiotowych, pokoju pracy wspólnej, jadalni i ogrodu. Zależy nam na budowaniu prawdziwych więzi, dlatego chcemy pozostać niewielką szkołą w domowej przestrzeni, w której wszyscy dobrze się znają.

Rozwój duchowy

Szkoła współpracuje z oo franciszkanami z parafii na Poczekajce. Dzień rozpoczynamy modlitwą. Co miesiąc przeżywamy z naszym opiekunem duchowym Eucharystię, na którą zapraszamy także rodziców. Dzieci mogą przygotowywać się w naszej szkole do Pierwszej Komunii Świętej, także wczesnej.


Dajemy czas na bycie dzieckiem

Zajęcia w Domowej Szkole odbywają się codziennie w godzinach 8.00-13.30. Staramy się, aby cały program edukacyjny był realizowany w tym czasie, tak, aby w domu dziecko mogło rozwijać zainteresowania, pobawić się, odpocząć, a czasem ponudzić. Zajęcia kończymy wspólnym obiadem babci Halinki, potem jest możliwość skorzystania ze świetlicy, która działa do 15.30.
*Klasy 4-8 mogą kończyć trochę później.


Indywidualne podejście i wspólne działanie

Choć uczniowie codziennie chodzą do szkoły, to są do niej zapisani w trybie edukacji domowej. Dzięki temu praca naszych nauczycieli nie jest ograniczona nadmiernymi formalnościami, a ich energia może być spożytkowana na indywidualną pracę z uczniem i realizację ciekawych projektów edukacyjnych. Podczas szkolnych zajęć dzieci mają czas na pracę własną, podczas której, pod okiem tutora, wspólnie realizują projekty, pracują samodzielnie nad swoimi zadaniami, powtarzają i przygotowują się do kolejnych lekcji. Dzięki pracy własnej dzieci uczą się planowania i organizacji. O ile nie zachodzi wyraźna potrzeba, nasi nauczyciele nie zadają pracy do wykonywania w domu. Zajęcia przedmiotowe w grupie 4-8 odbywają się z podziałem na kilkuosobowe klasy. Klasy 0-3 liczą nie więcej niż 15 osób.

Żyjemy zgodnie z kalendarzem liturgicznym Kościoła

Na co dzień żyjemy czasem liturgicznym Kościoła katolickiego, np. w adwencie oczekujemy razem z prorokami na przyjście Pana. W czasie postu szczególnie uczymy się dziękować za to, co mamy i wspierać tych, którzy nie mają. W maju i październiku poznajemy naszą mamę Maryję i jej przesłanie fatimskie, które przekazała właśnie dzieciom. Modlimy się wtedy na różańcu. Na koniec roku liturgicznego organizujemy Bal Wszystkich Świętych. Każde wydarzenie wykorzystujemy twórczo – w naszej szkole dowiecie się między innymi, czym jest Drzewo Jessego, Służba Żłóbka, Słój Wdzięczności i Losowanie Świętych.


Chcemy nauczyć dzieci się uczyć

Nie wiemy dokładnie, jakie kompetencje będą potrzebne naszym dzieciom za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. W świecie, w którym zmienia się bardzo dużo i bardzo szybko, szczególnie cenne będą umiejętności samodzielnego dążenia do prawdy, podejmowania mądrych decyzji i skutecznego działania. Dlatego stawiamy na kształtowanie kompetencji efektywnej nauki i samoorganizacji.


Nauczyciele – eksperci z pasją

Do grona nauczycielskiego zapraszamy specjalistów, którzy podzielają wartości Domowej Szkoły. Nasi nauczyciele przedmiotowi pracują często w innych szkołach lub wykładają na uniwersytetach. Łączy ich zamiłowanie do dziedziny, której nauczają oraz umiejętność rozbudzania w dzieciach pasji do pogłębiania wiedzy.

Domowa atmosfera

Tak jak w domu, w Domowej Szkole panuje rodzinna atmosfera. Dzieci pracują w grupach różnowiekowych. Jedzą posiłki wspólnie z nauczycielami. Razem wypełniamy obowiązki domowe, bawimy się, odpoczywamy, szczerze rozmawiamy i wspólnie świętujemy przy kominku.


Mamy zasady i uczymy ich przestrzegania

Z wartości szkoły wypływają konkretne zasady. Jedną z nich jest nieużywanie w szkole telefonów komórkowych. Wyjaśniamy uczniom sens tych zasad i zapraszamy do ich współtworzenia, dlatego tak chętnie ich przestrzegają. Dzięki strefie wolnej od komórek dzieci mają więcej czasu, spędzają go twórczo, mają lepszą koncentrację i szybciej przyswajają wiedzę.


Oceny opisowe, rywalizacja nie jest najważniejsza

Stosujemy ocenianie kształtujące. Organizujemy życie szkoły tak, żeby wzmacniać postawę współpracy na rzecz osiągnięcia celu. 

Szkoła na trudne czasy.
Realna, a nie zdalna!

Sytuacja epidemiczna uświadamia nam, że model Domowej Szkoły sprawdza się w trudnych czasach. Dzięki edukacji domowej, pracy w małych grupach i uczenia się w domach, Domowa Szkoła w czasie obostrzeń epidemicznych może działać w normalnym trybie dłużej niż tradycyjne szkoły.

Pracujemy z całymi rodzinami

Nie chcemy, żeby edukacja dzieci była oderwana od kontekstu rodzinnego, dlatego zależy nam na bliskiej współpracy z rodzicami. Spotykamy się całymi rodzinami na comiesięcznej Eucharystii szkolnej oraz przy okazji innych wydarzeń szkolnych. Uczymy się nawzajem w ramach Akademii Rodzica, czyli cyklicznych spotkań tematycznych dla rodziców Domowej Szkoły. Przy szkole działa również Domowe Przedszkole – pierwszeństwo w zapisach mają rodziny zapisane do Domowej Szkoły.

Jesteśmy otwarci na edukację domową

Domowa Szkoła zaczęła się od edukacji domowej, dlatego zapraszamy rodziny chcące prowadzić edukację domową w klasycznym rozumieniu. Dzieci zapisane do naszej szkoły mają ułatwioną zmianę trybu edukacji z domowej na szkolną i odwrotnie – daje to duże poczucie bezpieczeństwa rodzinom decydującym się na ten sposób kształcenia.

Więcej na temat edukacji domowej w Domowej Szkole.

Więcej niż szkoła

Domowa Szkoła pomaga rodzinom na różne sposoby. Przy szkole działa świetlica oraz Domowe Przedszkole. Jest też Klub Ojca Tato.Net oraz Klub Mamy. Organizujemy też warsztaty i konferencje dla rodziców w ramach Akademii Rodzica. Przy szkole działa również środowisko edukacji domowej.


Domowa Szkoła to nie biznes, a misja

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja “Krok po kroku”. Chcemy wspólnie z innymi rodzicami móc zgromadzić środki, które pozwolą nam otoczyć nasze dzieci specjalistami i pasjonatami. Głównym zyskiem dla Domowej Szkoły są szczęśliwi uczniowie i rodzice.

Rekrutacja do szkoły