Zajęcia w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach – ( 50 pkt – cykliczne)

Szkoła dofinansowuje dowolne zajęcia w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach kwotą 40 zł/mc.

Rodzic przekazuje na maila szkoły oraz MCK (m.jakubowska@mckpiaski.pl) informację w jakich zajęciach chce uczestniczyć. Opłata za warsztaty zostanie obniżona.