Wyjście na miasto na (18.01.2024 r.) STYCZEŃ (50 pkt-jednorazowo)

UWAGA !! Proszę odznaczyć wydarzenie na swoim profilu na początku stycznia.

Wyjście na wydarzenie np. skansen, muzeum, teatr, koncert etc. 50 pkt – wydarzenie jednorazowe

STYCZEŃ : Teatr Andersena “Królowa Śniegu”

Dziecko ma możliwość uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach z rówieśnikami. Spotkanie jest organizowane przez Klarę Czubę. Szkoła pokrywa ceny biletów:

  • 100% dla dzieci z klas 1-8
  • Dziecko z klasy “0 ” uczestniczy w wydarzeniach bezpłatnie- ( dot. zakupu biletów grupowych). W przypadku wejścia biletowanego szkoła nie pokrywa ceny biletu.
  • Rodzic uczestniczący z dzieckiem w wydarzeniu płaci 50% ceny biletu( jeśli w wydarzeniu bierze udział obydwoje Rodziców, szkoła dopłaca do biletu jednego z nich )