Zajęcia techniczne (10 pkt – cykliczne)

Opis zajęć: Zajęcia, prowadzone przez Kamila Włodarczyka , będą odbywały się co drugi wtorek (od 9.X):

14:15 – 15:45 – klasy (4-8) dom na Sławinie