Zarejestruj się

Wybierz odpowiedni formularz w zależności od formy edukacji swojego dziecka.
Jeśli Twoje dzieci korzystają z różnych form edukacji potrzebne będzie posiadanie dwóch kont.

Rejestracja rodzica – edukacja domowa
First
Last
Tylko małe litery (a-z) i cyfry (0-9). Min 3 znaki.
Email
Potwierdź Email
Wpisz hasło
Potwierdź hasło

Maximum file size: 516MB

Proszę załączyć obraz w formacie .jpg, .png, .gif lub .mpg. Załączając zdjęcie, które ma zostać użyte jako zdjęcie profilowe, oświadczasz, że masz prawo do wykorzystania tego obrazu i że nie jest on w żaden sposób nielegalny, pornograficzny ani brutalny.
Rejestracja rodzica – edukacja szkolna
First
Last
Tylko małe litery (a-z) i cyfry (0-9). Min 3 znaki.
Email
Potwierdź Email
Wpisz hasło
Potwierdź hasło

Maximum file size: 516MB

Proszę załączyć obraz w formacie .jpg, .png, .gif lub .mpg. Załączając zdjęcie, które ma zostać użyte jako zdjęcie profilowe, oświadczasz, że masz prawo do wykorzystania tego obrazu i że nie jest on w żaden sposób nielegalny, pornograficzny ani brutalny.