subscription-Jaromir-Osak-Wyjście na miasto (50 pkt-jednorazowo)-10